gang
deachterberg
beachhandbal1280x266
klok
bar2
gym
ballen
materiaal2
vanafdeweg

Maand: augustus 2020

Maatregelen en gebruik voorzieningen Sporthal Luttenberg i.v.m. het COVID-19 virus


Beste gebruikers en vrijwilligers van de sporthal,


Zoals bekend is in beperkte mate weer gebruik van de sporthal mogelijk. Via dit bericht brengen wij u op de hoogte over de maatregelen die zijn genomen om het gebruik en bezoek van de sporthal mogelijk te maken.


U bent als bezoeker/gebruiker zelf verantwoordelijk voor opvolgen van de algemene geldende RIVM richtlijnen.

Wij hebben een aantal richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de verschillende ruimtes. In de sporthal zijn posters opgehangen met daarop de belangrijkste maatregelen. U leest ze ook hieronder.

Vergaderkamers
Wilt u gebruik maken van de sporthal of de vergaderkamers, maak dan gebruik van de bekende manier van registreren. Voor het gebruik van de vergaderkamers wijzen wij u erop zelf de anderhalf meter afstand in acht te nemen.

Kantine
Bij de ingang van de sporthal dient u uw handen te ontsmetten.


Bij de ingang van de kantine wordt u verzocht uw naam en contactgegevens te registreren op het aanwezige formulier, zodat het mogelijk is bron- en contactonderzoek uit te voeren in geval van besmetting van een bezoeker/gebruiker. Een leider mag de registratie ook voor één geheel team verzorgen.

Volg de looproute.

Wij vragen u bij voorkeur gebruik te maken van het terras buiten in plaats van de zitplaatsen binnen in de kantine.

In de kantine zijn de tafels op de vereiste afstand uit elkaar geplaatst en is er per tafel maximaal zitplaats voor 4 personen. Het verplaatsen van het meubilair is niet toegestaan. Staanplaatsen zijn niet toegestaan. Leden uit één huishouden mogen wel bij elkaar zitten.

Voor de betaling van de consumpties is het verzoek zo veel mogelijk te pinnen

Respecteer de bardienstvrijwilligers en de vrijwilligers van de sporthal in het houden van de gewenste afstand bij het uitvoeren van hun werk.


Sporthal en kleedkamers
In de sporthal zijn de tribunes op de vereiste afstand van anderhalf meter geplaatst; ook hier geldt dat anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen. Zitplaatsen zijn gemarkeerd met stickers. Personen uit één huishouden mogen wel bij elkaar zitten. Het maximaal aantal bezoekers bij een wedstrijd is 100 personen.

Voor het gebruik van de kleedkamers door personen jonger dan 18 gelden geen beperkingen.

Voor het gebruik van de kleedkamers door personen ouder dan 18 jaar moet de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Dit betekent dat de kleedkamers beurtelings gebruikt moeten worden of dat er twee kleedkamers gebruikt moeten worden.


Stichting Sportbelangen wil verspreiding van het Corona-virus voorkomen. Respecteer daarom altijd de regels van het RIVM. Indien de regels niet nageleefd worden heeft het bestuur van SSL de mogelijkheid u de toegang te ontzeggen.


Indien de regels niet worden nageleefd en dit geconstateerd wordt door een controlerende instantie, dan staat daar een boete op van €4.000,- voor rekening van de Stichting Sportbelangen Luttenberg en een boete van €390,- per persoon.

Vrijwilligersavond uitgesteld

Beste vrijwilligers,

Graag hadden wij begin september net als voorgaande jaren een vrijwilligersavond gehouden. Vanwege het Corona-virus vinden wij het verstandig deze avond tot nadere berichtgeving uit te stellen.

Wij rekenen op uw begrip.

Bestuur SSL

© 2024 Sporthal de Achterberg

webbouw: SJT/multimedia