Het is prettig om te merken dat er weer reuring op het sportpark is. Met de start van het nieuwe seizoen willen we alle gebruikers van het sportpark graag wijzen op de nog steeds geldende Coronaregels en het rookbeleid.

Corona

Wat betreft de Corona-maatregelen volgen wij de richtlijnen van het NOC-NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol en de adviezen en regelgeving van de gemeente Raalte.

Zodra de regelgeving wijzigt zullen we u zo snel mogelijk informeren via de website.

Rookbeleid

Het is goed om te zien dat de rookruimte bij de parkeerplaats wordt gebruikt. Toch weet nog niet elke roker deze te vinden; de peuken bij de ingang en op het terras laten weinig aan de verbeelding over. 

We willen iedereen opnieuw erop wijzen dat het sportpark rookvrij is. Roken is alleen toegestaan in de rookruimte. 

Tot slot willen we een ieder een sportief en gezond seizoen 2021-2022 wensen!

Bestuur SSL