Tijdens de vrijwilligersavond vrijdag 2 september heeft Herman Holtmaat na 15 jaar voorzitterschap het stokje over gedragen aan Jos Kappert. Vanaf de realisatie van de sporthal in 2009 tot en met september 2022 heeft Herman zich ingezet voor de Stichting Sportbelangen Luttenberg. Als bestuur zijn we verheugd dat Jos Kappert het voorzitterschap op zich neemt. Onze dank gaat uit naar de inzet van Herman. Met een quiz op maat, een dankwoord en een herinnering werd hier vrijdagavond bij stilgestaan.