ballen
klok
gang
beachhandbal1280x266
materiaal2
deachterberg
bar2
gym
vanafdeweg

Maand: januari 2023

Verzilvering obligaties dertiende aflossing Sporthal De Achterberg op 15 januari

Onlangs hebben we opnieuw geloot voor de 13e aflossing van de rentevrije-obligatielening die is uitgegeven bij de bouw van de sporthal. De verzilvering van deze uitgelote obligaties vindt plaats op zondagmiddag 15 januari 2023 tijdens het zaalvoetbaltoernooi. De volgende nummers komen hiervoor dit jaar in aanmerking:
Obligatienr Obligatienr Obligatienr Obligatienr
1028 1172 1263 1351
1036 1209 1268 1365
1077 1227 1280 1387
1120 1231 1286  
1129 1236 1307  
1150 1240 1316  
Mocht u een van deze obligaties in uw bezit hebben, dan kunt u deze, na overlegging van de originele obligatie, tussen 12.00 en 13.00 uur, komen verzilveren in de kantine van de sporthal.  Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg.

Prijsstijgingen en gevolgen voor gebruik Sporthal en Kantine

Net als iedereen merkt ook de Stichting Sportbelangen de gevolgen van de gestegen prijzen. De inkoopprijzen voor het assortiment in de kantine zijn in 2022 fors gestegen. Hetzelfde geldt voor de energiekosten.

Energiekosten

Doordat de Sporthal de beschikking heeft over een zonneboiler is de impact van de gestegen gasprijzen nog enigszins te overzien. Toch is de energierekening bij gelijkgebleven gebruik bijna verdriedubbeld. Daarom willen we iedereen vragen om net als thuis spaarzaam om te gaan met het douchewater. Onze plannen zijn om in 2023 te investeren in maatregelen ter verduurzaming om op termijn naar een positieve energiebalans te komen en ‘van het gas af te gaan’. 

Prijzen consumpties en munten

Vanwege de gestegen inkoopprijzen verhogen we begin januari 2023 de prijzen van de munten en de losse consumpties naar 2 euro 20. 

 

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg

 

© 2024 Sporthal de Achterberg

webbouw: SJT/multimedia