Op dit moment bestaat het bestuur van de Stichting uit de volgende personen:

Jos Kappert

Voorzitter

Truus van Brakel

Penningmeester

Laris Noordegraaf

Secretaris

Elly Rosenkamp

Lid

Stan Endeman

Lid

Reinhard Lommers

Lid

Martine Kortstee

Lid

Joep Jansen Holleboom

Lid