Net als iedereen merkt ook de Stichting Sportbelangen de gevolgen van de gestegen prijzen. De inkoopprijzen voor het assortiment in de kantine zijn in 2022 fors gestegen. Hetzelfde geldt voor de energiekosten.

Energiekosten

Doordat de Sporthal de beschikking heeft over een zonneboiler is de impact van de gestegen gasprijzen nog enigszins te overzien. Toch is de energierekening bij gelijkgebleven gebruik bijna verdriedubbeld. Daarom willen we iedereen vragen om net als thuis spaarzaam om te gaan met het douchewater. Onze plannen zijn om in 2023 te investeren in maatregelen ter verduurzaming om op termijn naar een positieve energiebalans te komen en ‘van het gas af te gaan’. 

Prijzen consumpties en munten

Vanwege de gestegen inkoopprijzen verhogen we begin januari 2023 de prijzen van de munten en de losse consumpties naar 2 euro 20. 

 

Bestuur Stichting Sportbelangen Luttenberg